Blog aig Seirbhis nam meadhanan Gàidhlig far am faigh thu deasbad air loidhne

A bheil beachd agad air dè seòrsa programan a bu chòir a bhith ann nuair a thoiseachas an t-seirbheis thelebhisean Ghàidhlig? Tha iad a’ sireadh do bheachd. Seo far am faod thu do bheachd a chuir a-steach. Chan fhaigh thu ann gus rudeigin a sgrìobhadh gun chunntas Google ge-tà. Thuirt mise gum bu chòir fada a bharrachd a bhith ann airson luchd-ionnsachaidh agus gu robh me den bheachd gu robh na tachartasan 'mas fhìor' airidh air sgrùdadh.

An-diugh shìos aig Druim na drochaidTuilleadh a dh'aithghearr,
Thèid Fòram Runrig a dhùnadh

Nochd teachdaireachd air an Fòram Runrig. a-rèir coltas tha cùisean air a bhith a’ dol sìos o chionn greis le cogaidhean lasair agus a leithid sin. Bidh a h-uile càil ga dhubhadh às air an 4mh den mhìos seo. Cha robh mise ann gu tric ach bha fhios agam gu robh roinn Gàdihlig ri fhaighinn, saoilidh mi gum bi a h-uile cail a bha sin fhaighinn an t-sitig cuideachd.