Dol fodha na grèine Inbhir Naran 29 an t-Sultain

Air 18 Sultain 2014, eadar na h-uairean 7m agus 10f

"Air 18 Sultain 2014, eadar na h-uairean 7m  agus 10f, bidh làn chumhachd uachdarail ann an làmhan muinntir na h-Alba.  Feumaidh iad roghainn a ghabhail: an  cumhachd sin a ghlèidheadh aca fhèin, air  neo a chur air falbh gu àite far nach bi iad,  mar mhion-shluagh, ach lag agus gun  bhrìgh gu sìorraidh buan gu bràth." 

 Jim Sillars

An reifreann - Eadar dà bheachd? Leugh an Leabhar Beag Gorm

wbbgael

Seo far a bheil e  ann an cruth PDF.