Ubhalghortean aig Buaile na Gainmhich, taobh an iar iomall bhaile Inbhir Narann fo bhlàth turas eile

Abair thusa gur e togail cridhe a th'ann a bhith faicinn nan craobhan bho bhlàth. Seo grunn dealbhan am bliadhna fo na "alltoments" aig Buaile na Gainmhich aig iomall bhaile taobh an iar Inbhir Narann. Mura a bheil "flash" ag obair dhut an seo, faodaidh na dealbhan  fhaicinn air flickr an seo.