Dol fodha na gréine Inbhir Narann 29/09/11

Mu dheireadh thall fhuair sin rudeigin b' fhiach fhacinn. Tha sgothan tiugha air a bhith buailteach a bhith nan laighe san taobh an iar fad na mios seo ach cha robh iad ann a-nochd agus seo an toradh a bha tighinn as.

Madainn Chofaidh Inbhir Nis 8/10/11

Brùth air gus dealbh nas motha fhaichinn

Corra-ghritheach ris an canar Artair

Artair, Corra-ghritheach a tha a' fuireach ann an Baile na Gailmhin (Cathair na Gaillimhe). Tha muinntir an àite a' toirt biadh dha agus esan deisil agus deònach brath a' gabhail orra.