Tha a h-uile càil a’ tighinn beò a-rithist

Dhomh-sa tha e uabhasach fhèin tlachdmhor nuair a chì mi a’ chiad ghealag-làir a’ nochdadh. Bidh i a' briseadh a-mach làn dòchais agus deònach a cuid obrach a dhèanamh gun cheist. Mar chorrag a bhios a‘ tomhadh ris an t-samhradh. ‘S e gibht gheal shònraichte eile a th’ innte. Tha e math gu bheil rudeigin ann a tha fhathast ruith mar bu chòir.

Freagairtean:1

Aig 03:53 thuirt Blogger Helena Gowan...

tha sin snog gu dearbh agus beagan tràth, nach eil? Bha an t-aimsir ro bhlàth an seo agus chan eil flùraichean a'nochd fhathast idir.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh