Facal Brezhoneg: Morvleiz

Dh’ ionnsaich mi facal Brezhoneg an diugh agus chuir e nam chuimhne na tachartasan anns an t-seann dùthaich (SG.org). Chunnaic mi am facal ‘morvleiz’. Tha e a’ tighinn bhon fhacal ‘mor’ (muir) agus facal eile ‘bleiz’ (madadh-allaidh) agus tha e a’ ciallachadh ‘siorc’ sa Ghàidhlig.
Chuala mi gu robh cuideigin eile airson an t-seann dùthaich (SG) a cheannaich. ‘S e seòrsa de neach-iomairt (entrepreneur) a th’ ann agus tha e a’ dol ris an canar Del Trotter. Seo dealbh dheth.