Seo iomradh air an t-sìde bho Inbhir Narann


Tha e caran grànda a-rithist ‘s tha sgòthan dubha againn. Tha cruaidh fheum againn air a’ ghrèine. Mura faic mi a’ ghrian ceannaichidh mi custard slice a-null anns a’ bhùth Ashers ‘s an uair sinn bi mi sona gu leòr. Tha mi an dòchas gum bi deagh aimsir agadsa co-dhiù. Chan eil an t-sìde a’ cur bacadh sam bith àir na seilcheagan ge-tà ‘s tha iad a’ gluasad ‘s tha coltas gu math dòigheil orra. Tha iad a’ toirt sùil mi-mhodail air mo Sòbhrachan.

Uill sin agad e bhuamsa an diugh, bidh mi air ais aig an aon am a-màireach.
Mar sin leat