Fàilte bhlàth ort.

Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig fad grunn bhliadhnaichean 's bu toil leam a-nis beagan a' chur air an eadar-lìn.
Tha mi an dòchas gun còrd e riut. Cha bhi a h-uile càil buileach ceart a thaobh ghràmmair 's literachadh ach tha mi a' fàs nas fheàrr a h-uile latha - mar sin bidh a h-uile mearachd saor an asgaidh.