Leugh mi am beachd gu bheil an saoghal air a riaghladh le ‘prothaid’

Leugh mi am beachd gu bheil an saoghal air a riaghladh le ‘prothaid’ agus tha mi a’ dol le sin. Tha seòrsa mantra ann an ‘prothaid’. Chan urrainn do duine sam bith a tha fileantachd no tha ag ionnsachadh a’ Ghàidhlig, an saoghal mòr a sheachnadh ach bidh iad an sàs cànain a tha nas onaraich a-thaobh an àrainneachd ‘s tha h-uile càil a tha fhathast bòidheach.
Cha do chuir Blair ‘s Bush an cogaidh air dòigh tro mheadhan na Gàidhlig. ‘S e eisimpleir uabhasach ann an sin ach saoilidh mi ged ‘s a tha a’ bheurla comasach air litreachas cho brèagha tha i ga libhrigeadh tòrr a bharrachd na tha ceàrr ‘s cunnartach.

‘S e mo bheachd sa co-dhiù, agus ‘s e sin aon de na h-adhbharan a tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig – seòrsa ‘personal antidote’ an aghaidh an sgrios a tha a’ dol air adhart a h-uile