Beurla a-mhàin. Am faigh an làrach NHS Eileanan Siar duais shònraichte?

Seo rudeigin a thog mi an dearbh mionaid bhon iomairtean gàidhlig thall aig Yahoogroups:

Abair làrach-lìn:
http://www.wihb.scot.nhs.uk/Tha an làrach anns a' Bheurla a-mhàin, ach tha bucas a' nochdadh airan duilleig-dhachaigh, ag ràdh AltaVista Babel FishTo translate this page, click a flag!
Tha brataichean ann airson: Sìne,a' Ghearmailt, Seapan, Coiria, An Fhraing, An Eadailt, Portagail, An Spàinn. Ceist: a bheil càil a dhìth an seo?

Freagairtean:1

Aig 08:32 thuirt Blogger Steafan MacRisnidh...

`S e an ceist a th` agamsa, dè tha Bòrd na Gàidhlig a` dol a dhèanamh mu dheidhinn? Tha còir aig gach buidheann poblach Gàidhlig a chur air na làraichean aca.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh