Nollaige chridheil agus bhliadhna mhath ùr nuair a thig e.

Halò a chàirdean, Thug e toileachas mòr dhomh fad 2006 ann a bhith leughadh ur cuid sgrìobhaidh air Tìr nam Blòg. Cumaibh oirbh ann an 2007. ‘S e làrach soirbheachail air leth a tha ann an Tìr nam Blòg gun teagamh. Taing sònraichte dhan mhaighstir-lìn againn shìos ann am Manchester – gabh air do shochair ‚ille :-)
Mar sin leibh an-dràsta.