Blog Ruiseanach sa Ghàidhlig agus feadhainn eile

Uill, thachair mi air blog eile an-diugh: Blòg Gàidhlig beag . Carson nach tèid sibh ann agus cuir fàilte chridheil air Andrei tha esan a' fuireach anns an Ruis. Tha mi an dòchas gun cuir e a bhlog a-steach Tìr nam Blòg ann an ùine nach bi fada. Sin thu fhèin Andrei. Abair coimhearsnachd eadar-nàiseanta a th’ againn ann a sheo!
Agus an uair sin chunnaic mi Elish agus Eli. Tha Elish ag ionnsachadh Gàidhlig agus tha e math fhèin a bhith faicinn neach ionnsachaidh eile a sgrìobhadh blog sa Ghàidhlig.
Mu dheireadh thall chaidh mi a-steach 'Corra Smuain' (Beachdan air na tha a' tachairt anns an t-saoghal) agus 's e fìor deagh sgrìobhaidh a th' ann.