Thachair mi air nighean neònach

Thachair mi air a’ bhlog den ‘Nighean Neònach’ an diugh ‘s abair deagh Ghàidhlig na bhroinn.
Gheibh thu ann tro na ‘ceangalachan’.