Obar Dheathain. Càite a bheil na dèirceachich a-nis?

Chan eil fear aca ri fhaicinn. B’ àbhaist iad a bhith nan suidhe air Sràid an Aonaidh ‘s fiu ‘s air na staidhre shìos dhan stèisean nan trèanaichean. Cha robh teagamh sam bith gun robh a mhòr chuid a bh’ aca a’ lorg airgid airson deoch no drugaichean ach bha feadhainn eile ann an fìor dhroch stad ‘s b’e cùram proifeiseanta a dhìth orra. Chan eil càil a fhios agam de rinn na ùghdarrasan ann an Obar Dheathain. Chan eil e a’ cur dragh orm ma bhios na tràillean drugaichean gan togail a mach bhon àite ach tha mi an dòchas gum bi an fheadhainn eile ann an àite sàbhailte no choireigin.