Hìortach: blog astràilianach eile

Chunnaic mi Hìortach an diugh ‘s e blog astràilianach a th’ann agus tha e air leth inntinneach. Tha e air a sgrìobhadh le fear ris an canar Raghnall. Chuir mi fios thuige mu dheidhinn www.tirnamblog.com agus s’ dòcha bi a chuid sgrìobhaidh a’ nochdadh nar measg a dh’ aithghearr.