Sgrìob an-siud ‘s an-seo

Tha e math a bhith beò, fallain agus a’ dèanamh sgrìob an-siud ‘s an-seo mu chuairt a’ bhaile ach feumaidh mi a ràdh tha eagail orm a choimhead air telebhisean nuair a thilleas mi dhachaigh: tha cuthaich air an t-saoghal agus tha mi an dòchas nach eil rudeigin uabhasach air fàire.