Cothrom airson fhaidhleachan fuaim air Tìr nam Blòg?

Bha mi a’ leughadh blog gaelige agus èist mi ri seòrsa podcast. Lean mi ceangal gu an làrach seo agus sa bhad rinn mi seòrsa clàradh cuideachd. Chan eil mi cinnteach ciamar a tha a h-uile càil ag obrachadh gu ceart ach saoilidh mi gum bi e feumail dhuinn air Tìr nam Blòg ma bhios sibh airson faidhleachan fuaim a dhèanamh bho àm gu àm. Dè ur beachdan? Seo e:
 Sianail sgudal - èist rium!