A' coimhead air adhart (no Inbhir Narann 6 a’ Bhruaich 0)

Rinn sinn a’ chùis air a’ Bhruaich Disathairne 6-0. Bha coltas air o chionn fada gum biodh rudeigin den leithid air fàire. Gu ruige seo bha sinn air a bhith a’ cluich gu math a h-uile turas an aghaidh na sgioban mòra ach bha e follaiseach gun robh rudeigin fhathast a dhith oirnn. Uill thàinig a h-uile càil ri chèile Disathairne agus ged’ s a tha an ùine a’ ruith oirnn an sèasan seo bidh sinn deiseil airson 2006/07. Taing dhan t-sealbh agus na luchd-urrais againn.