'Tha e math a bhith beò’

Thuirt ‘MacanT’ air na Fòrams aig SG.org gum bu chòir dhuinn ‘tha e math a bhith beò’ a ràdh gach latha.
Seo ciamar a bha e mu 1600 a-raoir shìos ri taobh na h-aibhne faisg air a’ chala ann an Inbhir Narann.