Mo chuid bhardachd

Air do shocair orm, 's e neach-ionnsachadh a th' annam-sa! Co-dhiù seo Mo chuid bhardachd