Tha fìor ghaisgeach na javascript nar measg

Tha agam ri sàr-mholadh a dhèanamh a nochd. Mo thaing shònraichte do Chadalach airson a’ phìos Javascript a chuir e air dòigh bhon Chuimris.
‘S urrainn dhut na làithean 's na mìosan fhaicinn sa' Ghàidhlig a-nis air a’ bhlog seo. Abair pìos cànain-prògramaidh a rinn thu ‘ille‘s a bharrachd air sin bha a h-uile càil saor an asgaidh. Dè a nis a bhalaich?

Freagairtean:1

Aig 23:54 thuirt Blogger Cadalach...

Dé a-nis? Air do shocair! Chì sinn, chì sinn... :-)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh