Uaireannan

Uaireannan tha e ciùin, sìtheil agus blàth nuair a tha a’ ghrian a’ dol fodha air Beinn Uabhais agus dè an t-àite ‘s fheàrr a bhith coimhead air na shìos aig a’ chala.

Freagairtean:1

Aig 14:21 thuirt Blogger mona...

tha mi daonnan farmadach nuair a tha mi a' coimhead air na dealbhan agad-sa... :)

tha thu ceart mu na craobhan... uaireannan tha mi a' smaoineachadh gum bu toigh leam fuireach anns na h-eileanan siar, ach bhithinn ag ionndrainn nan craobhan, gu h-àraidh as t-fhoghar. 's e rud air leth a th' ann an dathan nan craobhan 'san damhair... :)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh