Am bun-reachd Eòrpach agus Leylandii

Bha e fhathast caran fuar an dè ach chur mi tri courgettes eile a dh’ aindeoin sin. Dh’ fhàs iad cus san poitean beaga. Cha do chuir mi na h-uile ge-tà, tha còig air fhàgail san taigh-uaine mar seòrsa poileasaidh àrachais. Sguir an t-uisge ach dh’fhuirich na sgòthan dubhar san adhar. Chuir iad beagan bacadh air ar spioradan, a bharrachd air sin bha agam a’ dol seachad àite far an do thug aon de mo nàbaidhean ionnsaidh air feadhainn Leylandii le chain saw. Cha robh dad air fhàgail ach stocan dhiubh, gach fear aca sia troighean a dh' aìrde ‘s rùisgte, gu tur rùisgte agus chan eil ach leòntan geala far an robh geugan. Caran neònach shaoil mi, chan eil mi measail idir air Leylandii ach carson nach do gheàrr e sìos gu làr iad? Saoilidh mi gum bi adhbhar no coreigin air a’ chùlaibh. Thug poball na Fraing ionnsaidh air a Bhun-reachd Eòrpach le chain saw cuideachd ach chuir sin toileachas orm. Mar a thuirt mi san phìos eile chan eil mòran an-diugh a’ cuir earbsa sna ceannardan poileataigeach ‘s tha an fhaireachdainn sin gu math cumanta san Fhraing cuideachd. Tha daoine a’ coimhead orra mar bhuidheann bhlaigeardan a tha ag obair air a shon fhèin. Tha mise làidir den bheachd nach eil na h-ùidhean aca na h-aon h-ùidhean aig an t-sluaigh Eòrpach. An èist iad? Mura a bheil dè a nis?