Shìos air an tràigh

Bha lasraichean a’ toirt buaidh air feadhainn de na h-òigridh. Cha robh a h-uile duine ri bràthair mòr a nochd.