Inbhir Narann Feasgair Disathairne

Fhuair sinn blas àm an t-earraich gu dearbh an deireadh seachdain seo chaidh gus an tàinig a’ cheò madainn La na Sabaid co-dhiù (no an ‘Haar’ mar a chanas iad sa’ Bheurla Inbhir Narainn). Chaidh ar spioradan a thogail ‘s thàinig mòran de lusan a’ chrom-chinn a-mach. Tha fiù ‘s na craobhan-shiris fo bhlàth a-nis. Air feasgair ciùin blàth mar sin chan eil àite nas fheàrr sa bhaile na shìos aig an tràigh.

Freagairtean:1

Aig 14:00 thuirt Blogger mona...

dìreach àlainn! :)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh