Tha ‘Crois a’ Mhargaidh’ againn

Tha ‘Crois a’ Mhargaidh’ againn an seo ann an Inbhir Narann, dìreach taobh a-muigh an taighe cùirte againn. Fhuair sinn mar ghibht bhon righ san siathamh linne deug e. Fhuair an sgìre cumhachd eaconamach às an snaigheadh seo ach an diugh ‘s e Inbhir Nis a tha a’ riaghladh a h-uile càil ‘s thuit na còraichean againn a thaobh a’ mhargaidh san ‘falamhachd’ mar a chanas na fir-lugha.
Tha deasbaid mòr mòr air a bhith leantainn o chion fhada – càite an cuir sinn a’ mhòr-bhùth ùr? ‘S e sin a’ phrìomh amas aig a h-uile chomhairliche anns a’ bhaile. Tha fhios agam gu bheil cruaidh fheum air a leithid ach aig an aon àm, carson nach leig ar ‘Crois a’ Mhargaidh’ tighinn beò a rithist. Saoil air muinntir an sgìre a’ cheannaich deagh bhiadh fhallain bho tuathanaich na sgìre fhèin. Mise nam aisling? Carson? Bhiodh sinn dèante ann an ùine gu math goirid ‘s fada nas fhurasta na gach oidhirp a rinn iad a thaobh tarraing na balaich mòra dhuinn – ‘s cha do nochd Marks is Sparks fhathast!