A' coimhead air Beinn Uais an dèA' coimhead air Beinn Uais bhon thoabh a deas.
Bha an dealbh air a thogail le mo chèile Shirley