Cha do sgrìobh mi dad an dè

Cha do sgrìobh mi dad an dè, dh’ èisd mi a rithist ri Daibhidh Bowie ‘Hunky Dory’. Chuir an ceòl sin nam chuimhne làithean m’ òige.

‘Cluinn sin Raibeart Zimmerman
Sgrìobh mi òran dhut
Mu dheidhinn duine òg neònach ris an canar ‘Dylan’
Le guth mar ghainmheach ‘s ghlaodh’
‘s mar sin air adhart