Rinn an aimsir a dìcheall

Rinn an aimsir a dìcheall ri bhith fuar a-nochd ach cha d’rinn e a’ chùis. Cha robh e mi-chomhfhurtail air an tràigh agus ged ‘s a bha an solais a’ ghèilleadh gu math tràth cha robh e a chuir mòran dragh air muinntir Inbhir Narann. Tha a' mhòr chuid den luchd-turais uile air falbh a-nis ‘s cha robh ach feadhainn a’ gabhail sgrìob. Ach cha robh mòran ùidh aig na eileamaidean co-dhiù, bha na speuran, an talamh ‘s a’ mhuir a’ cabadaich ri chèile gun suim sam bith aca oirnn.
Tha biastagan gu leòr a nochdadh fhathast air sgàth ‘s chan eil sgeul den reothadh. ‘S e ionmhas sònraichte a th’ann a h-uile pìos datha a-nis. Chan fhada a mhaireas iad ach chan eil sin mar a tha cuisean a’ faireachdainn dhuinn fad’s a tha a’ ghrian a-mach ‘s a ‘ tilgeil boillsgidh no dhà dòchais oirnn.

Freagairtean:2

Aig 20:19 thuirt Blogger Slèite...

WOW! Abair dealbh (traigh) 's toigh leam sin gu mòr. Dìreach sgoinneil!

 
Aig 20:55 thuirt Blogger Flùr...

Halò a Ghraisg!
'S urrainn dhomh blogaichean fhaicinn a-nis!!! :)
Tha dealbhan inntinneach agaibh!! Agus tha e inntinneach ur blog a leughadh, ged nach eil mo Ghàidhlig cho math ri agaibhse! :)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh