Meal a naidheachd don phrìomh theaghlach Inbhir Narann

Nach math a rinn iad am bliadhna? Ceithir cloinne gu ruige seo agus fhathast leth-dusan uighean a’ faighinn teas. a-rèir eòlaichean shìos ann an sasainn tha an dà eala-bhàn seo mìos air thoiseach air na h-eòin ann an àite sam bith eile.
Brùth air gus dealbh nas motha fhaicinn.