Dimàirt sgoinneil – tha mi seachd searbh sgìth dheth!

No Super Tuesday mar a chanas iad.
Carson a tha an telebhisean agam loma-làn le Hillary agus Obama agus truaghan eile a tha a’ dèanamh an dìcheall gus cothrom fhaighinn san àm ri teachd a’ ruith airson an Taigh-Geal? BBC agus ITV sguir dheth! Nach eil fhios agaibh chan eil bhòt againn agus cha bu chòir dhuinn a bhith gabhail gnothaich leis san dòigh cracte seo.
An uair sin chuir mi air an t-sianal fhrangach air Sky agus bha iadsan a-mach air ‘le Super Mardi.’