Tha blas aca ann an Ìle a tha air leth sònraichte

Tha blas aca ann an Ìle a tha air leth sònraichte agus rinn mi dhà bhideo ach gu mì-fhortanach chan eil iad fada idir agus chan eil deagh fhuaim orra nas motha. Tha feum agam air rudeigin nas fhèarr a cheannach, cha d’ rinn mi iad ach air camara didsiotach. Co-dhiù chòrd e rium gu mòr shìos ann an Ìle, `S e daoine gasta a th’ annta.
Tuilleadh a dh’ aithghearr.Freagairtean:1

Aig 20:46 thuirt Blogger Alasdair Dubh...

'S e blas taitneach a th'aca. Mòran taing.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh