'Mar grabhataidh, feumaidh sinn dòigh air...'

Abair latha brèagha a bh’ againn an diugh ‘s a-nochd tha mi air a bhith leughadh Aonghas Pàdraig Caimbeul anns a’ phàipear bheag (06 5 05) ‘s bha Aonghas a mach air ‘Gràmar’ Thuirt e:
‘Bha gràmar is cànan riamh dhomhsa caran mar a bha a’ chearc ‘s an t-ugh ‘ ach cha mhòr nach eil an OED (Oxford English Dictionary) ga dhèanamh soilleir gu bheil cànan (no co-dhiu faclan) a’ tighinn ro ghràmar. Tha seo cudromach oir tha e a’ ciallachadh gu bheil cleachdadh cànain nas bunaichte – agus mar sin na cudromaiche – na riaghailtean cànain. Chan eil ann an gràmar, dh’ fhaodadh tu a ràdh, ach dòigh rian a chumail air faclan, air no siostam (no ficsean) airson smachd a chumail air briathran. Mar grabhataidh, feumaidh sinn dòigh air choireigin fhaighinn airson an ùpraid a’ mhìneachadh.’

Uill nach d’ rinn mi math air mo bheairt-sgrìobhaidh a nochd as dèidh botal ‘Merrydown’?(lean-ubhal mar a chanas iad).