Uidh sa Ghàidhlig aig Oilthigh Arizona?

Chaidh buidheann ùr a chur air bhog air Facebook, Cànanachas na Gàidhlig agus sa bhad chaidh ballrachd a thoirt a mach le ceithir aig Oilthigh Arizona. Saoil dè tha dol thall an sin?

Facebook Cànanachas na Gàidhlig

Buidheann airson duine sam bith aig a bheil ùidh ann an cànanachas na Gàidhlig, gach rud eadar fòin-eòlas is co-chàradh, co-labhairtean is srùbag is srònachadh.