Tha e fhathast na thuradh ann an Inbhir Narann

Bhiodh beagan uisge feumail dhuinn ge-tà.