Bhideo 'Cuairt nam Blog' ri fhaighinn air loidhne

Chuir cuideigin freagairt ann air a' bhlog seo gus fios a chur thugam gu bheil a' bhideo Cuairt nam Blog a nis ri fhaighinn air loidhne. Mholainnsa gun tèid thusa ann gun dàil, 's e bhideo air leth a' th' innte.

Freagairtean:1

Aig 15:35 thuirt Blogger Rhys Wynne...

Thanks for the link, I've posted about it an embedded the video into my blog post

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh