rinn sinn sgrìob sìos dhan tràigh

Chunnaic sinn a’ Ghearmailt a’ dèanamh a’ chùis air Costa Rica 3-2 agus an uair sin rinn sinn sgrìob sìos dhan tràigh. Chaidh sinn tron phàirc ris an canar Viewfield. Tha muinntir Inbhir Narann gu math pròiseil àiste, nuair a bha a’ Chomhairle airson pàirc càraichean a chur air pàirt dhith sgrìobh bharrachd air 450 dhaoine litrichean fianais agus cha deach am plana ud air adhart. Air feasgar brèagha samhraidh tha e dìreach àlainn nuair a tha a’ ghràin a’ toirt boillsgidhean òir tro na craobhan.

Freagairtean:1

Aig 08:34 thuirt Blogger mona...

Abair dealbhan àlainn!!! :-)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh