Tha mi air fuarachadh

Tha 48 uairean agam a-nis gun na Fòrams aig savegaelic.org. Chaidh am briseadh sìos airson adhbhar no coireigin. Cha bhi e fada gus am bi mi buileach glan.

Freagairtean:3

Aig 14:25 thuirt Blogger Cadalach...

Tha am fòram ann a-rithist, ach tha samhla neònach no dhà ann cuideachd...

 
Aig 17:26 thuirt Blogger Graisg...

Fhuair mi teachdaireachd bho Admin, tha an làrach air gluasad ‘s b' e sin às coireach airson na trioblaidean a bh’ againn.

 
Aig 02:45 thuirt Blogger Helena Gowan...

tha am foram air ais... agus tha Coinneach cir aige air ais cuideachd.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh