Dealbhan a chunnaic mi air Flickr

bookmarkgrid

sanasan 006

Tuilleadh ri fhaicinn air a' chunntas Flickr aig Londongael

Freagairtean:3

Aig 16:08 thuirt Anonymous Anonymous...

Duilich nach do litrich mi "Gaidhlig" ceart!

Londongael

 
Aig 12:11 thuirt Anonymous Anonymous...

Tha mi an dùil nach do chuir thu làmh ann do bheatha fhèin, oir tha thu glè shamh a-nise!


Sruth a' Chaolais

 
Aig 13:03 thuirt Blogger Graisg...

Seadh, caran samhach gu ruige seo. 'S e brosnachadh a dhith orm no rudeigin inntinneach fhaicinn ann an saoghal na Gàidhlig 's dòcha.

Ag innse na firinn saoilidh mi gu bheil Gaidhlig fo smachd an fheadhainn a tha togail airgid aiste, taobh a-muigh na quangos no foghlaim 's rannsachadh cait am faigh thu coimhearsnachd no deasbad?

Co aig a tha fios - chì sinn :-)

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh