'Boiteag' air Facebook

An-diugh bhruth mi air ceangail ann an teachdaireachd a fhuair mi air facebook agus an uair sin fhuair boiteag ris an canar 'Koobfaceb' a-steach mo chunntas Facebook. Sa bhad chuir e 2 * 20 teachdaireachdan do daoine air mo liosta cairdean. Fhuair mi cuidhteas dheth le Norton ach tha fhathast stuth grod a chaidh gu domhainn ann an WIndows air mo choimpiutar, bidh agam an clar cruaidh a glanadh agus a h-uile cail a chur a-steach a-rithist. Bha mise laidir den bheachd gur e aite sabhailte a bh' ann an Facebook ach cha robh agus bha agam rabhadh a chur dhan a h-uile duine a bha air an liosta agam. Chan eil mi cinnteach ma bhios mi a' cumail a' dol le facebook a-nis. 'S math gu bheil laptop agam airson faighinn air loidhne ach chan eil na sracs ag obrachadh gu math idir air an inneal seo :-(Chuala mi gu bheil a' bhoiteag seo dripeil trang air Bebo agus Myspace cuideachd agus chan eil fhios agam nam biodh e cunnartach ann a sheo ach thoir an aire sna aiteachan eile!