Shuas mun Chnoc-fhaire

Derek Mac'Ill'Fhinnein a' seinn òrain Dylan 'Shuas mun Chnoc-fhaire' (All along the Watch Tower) a chaidh eadar-theangachadh le Rody Gorman.

Freagairtean:1

Aig 12:00 thuirt Blogger Unknown...

Leabhar 's craic, 24mh Ceitean, CCA, Glaschu -
"Gun teagamh ‘s iongantach mur e an taisbeanadh ciùil de eadar-theangachaidhean Rody Gorman air obair Dylan prìomh thachartas na h-oidhche. O chionn ghoirid chuir Rody iongnadh is thug e tlachd do fhacal na Gàidhlig le eadar-theangachaidhean de dh’òrain Bob Dylan leithid Knocking on Heaven’s Door, Carina Carina agus All along the watchtower is mòran eile. Bidh e a’ taisbeanadh cuid de bhàrdachd Dylan agus bidh còmhlan à Glaschu a’ seinn is a’ taisbeanadh nan òran sa Ghàidhlig."

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh