Tha thusa a' leughadh....

Tha thusa a' leughadh am blog an 1,391,575mh às fheàrr san t-saoghal, uill a-rèir sgioba Technorati co-dhiù, agus a bharrachd air sin tha iad den bheach gun bheil smachd air an sgùdail a tha seo. 'Lol', mar a chanas iad :-)