Chaidh a dhiùltadh

Tha an duine san dhealbh seo a’ dol ris an canar Tul Bahadur Pun agus ‘s e Gurkha a th’ann an Mgr Pun. Bha e feuchainn ri fhaighinn a-steach den dhùthaich (Breatainn) air sgath ‘s nach eil e a’ cumail gu math agus tha e den bheachd gum biodh e a’ faighinn taic nas fheàrr bhon dotairean agus nursaichean. Far a bheil e a’ fuireach ann an Nepal tha a chuid pheinnsein ga chaitheamh air cungaidh-leighis agus chan eil cuisean cho math idir.
Fhuair e litir bhon riaghaltas, thuirt iad, ‘Cha b’urrainn dhut a shealladh gu bheil ceanglaichean làidir agaibh ris a’ Bhreatainn. (You have failed to demonstrate that you have strong ties with the UK)’ Uill saoilidh mi gum biodh litrichean nam mìltean den leithid sin gam postadh a h-uile seachdain gu daoine sgapte air fad an t-saoghail.

Dhomhsa tha diofar ann a thaobh Mgr Tul Bahadur Pun ge-tà, agus ’s e sin gun do bhuinnich e an Victoria Cross san Dara Cogadh Mòr!! Victoria Cross ann no às, ‘thalla ‘s cac!’ 's e sin na thuirt riaghaltas Lunnainn dha. Duais eile airson a’ sabaid air taobh saorsa.
Tuilleadh air an làrach aig Iain Dale.