Beagan a bharrachd gàidhlig sa phàrlamaid


'Se neach ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an Daibhidh Mac Thòmais coir BP na h-Alba, fhuair e a-steach air an liosta sa Ghaidhealtachd airson a 'Phartaidh Nàiseanta;

Rinn e cùrsa comais aig colaisde Inbhir Nis comhla riumsa ann an 2003/4 agus tha e air a bhith a' cumail a' dol leis bhon uair sin. Sin thu fhèin Dhaibhidh a bhalaich! meal do naidheachd.