Gòrdan a' gabhail spliuga

An robh an t-acras air Gòrdon Bochd?

Tha a ' bhid seo ri fhaighinn aig
Guido Fawkes