Uill rinn mi Bhideo ach chan eil e gu mòran feum.

Tha daonnan rudeigin ùr a bhith a’ feuchainn air an t-eadar-lìn nach eil?