Podcast eile

Saoilidh mi gum bi feadhainn dhiubh eòlach air ‘Gun Chleoc’ o Hamburg, uill tha gun chleoc ris na podcasts a-nis agus gheibh thu iad aig an t-sianal 0deo seo. Tha mise dhen bheachd gun d’rinn GC math.