Coisir Ghàidhlig nan Lochan

Uill thuirt mi nach cuireadh mi tuilleadh bhideos air Tìr nam Blòg ach thachair mi air bhideo anabarrach math. Rinn fear ris an canar Angus Keoese e agus chuir e air a làrach aig Youtube e.