Taic airson nam pàganaich às na cìsean?


Chuir a’ chomhairle choimhearsnachd pròiseact air dòigh agus chaidh an t-seann tobar seo a ghlanadh. Thug iad a-mach sgudal a bha mu chuairt an àite agus chuir iad leacan sìos. Saoilidh mi nach robh amas aca a bhith a’ cur air dòigh ionad-coisrigte ge-tà. Tha cuideigin a’ toirt ìobairtean dha na diathan a-nis. Taic airson nam pàganaich às na cìsean?

Freagairtean:2

Aig 20:43 thuirt Blogger mona...

Àite brèagha a th' ann, a-rèir coltais!
Ach an stuth "Wicca", hmm... 's e pàganach a th' annam-sa fhèin, ach na Wiccas, hmm... chan eil mi cinnteach dè mo bheachd mun deidhinn ;-)

 
Aig 12:38 thuirt Blogger Graisg...

Seadh, Mona, nach do thog iad sop às gach seid? Saoilidh mi gum bi buidheann beag dhiubh sa bhaile a-nis.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh