Rathad ùr

Tha an rathad eadar a’ phuirt adhair agus an A96 fosgailte a-nis agus tha soidhnichean rathaid dà-chànanach gu leòr rim fhaicinn air na cuairteanan. Nach trang na faoileagan a-rithist ge-tà, a’ dèanamh an dìcheall mar as àbhaist

Freagairtean:2

Aig 10:08 thuirt Blogger Steaphan MacRisnidh...

Obh obh! Nach eil dad eile a` tachairt san sgìre an-dràsta? ;-) Dìreach ri fealla-dhà!

 
Aig 10:37 thuirt Blogger Graisg...

Ma bhios iad airson 10,000 taighean-còmhnaidh a thogail chan eil sgeul orra fhathast, bìdh aig na truaghan a bhith leughadh soidhnichean dà-chànanach ge-tà. Cha bhiodh e fada gus am biodh feadhainn dhaibh a sealltainn an cuid aineolais le litrichean sa Chourier cuideachd saoilidh mi.
Tha na soidhnichean dìreach spaideil ge-tà, chuir mi dealbhan eile air Fòram na Gàidhlig.

 

Sgrìobh do bharail fhèin

<< Dachaigh